baan-series.com
แทงบอล
ดูซีรี่ย์ Hiyokko ตอนที่ 1-156 ซับไทย [ซีรี่ย์ญี่ปุ่น] เข้าชม 3262

เป็นเรื่องราวของสาวน้อย มิเนะโคะ ที่เกิดในหมู่บ้านชนบทของ อิบะระคิ
เนื่องจากการสัญจรที่ยากลําบากในสมัยนั้น สําหรับเขตคันโตหรือ โตเดียว
ถือเป็นอีกโลกหนึ่งของชาวบ้านในชนบทแถบนี้ก็ว่าได้ และเพื่อใช้หนี้
พ่อของเธอจึงต้องเข้าไปทํางานที่โตเกียวเสริม เพราะว่าในตอนนั้น
การก่อสร้างและงานต่างๆคึกคักสุดๆในโตเกียว เพราะ โอลิมปิค ที่จะจัดขึ้น
มิเนะโคะ อยู่กับครอบครัวที่บ้าน 5 คนมีความสุขกันดี แต่อยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้น
เมื่อวันขึ้นปีใหม่พ่อไม่ได้กลับมาตามนัด และก็ขาดการติดต่อไปเลย
จนเมื่อเธอเรียนจบมัธยมปลายก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปหางานทําในโตเกียว
เพื่อส่งงานมาที่บ้านแทนพ่อและก็เพื่อต้องการตามหาพ่อที่หายตัวไปด้วย

ตอนของ "Hiyokko ตอนที่ 1-156 ซับไทย"

Hiyokko ตอนที่ 01 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 02 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 03 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 04 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 05 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 06 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 07 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 08 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 09 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 10 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 11 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 12 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 13 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 14 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 15 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 16 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 17 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 18 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 19 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 20 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 21 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 22 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 23 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 24 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 25 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 26 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 27 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 28 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 29 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 30 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 31 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 32 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 33 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 34 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 35 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 36 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 37 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 38 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 39 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 40 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 41 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 42 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 43 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 44 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 45 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 46 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 47 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 48 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 49 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 50 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 51 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 52 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 53 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 54 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 55 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 56 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 57 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 58 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 59 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 60 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 61 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 62 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 63 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 64 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 65 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 66 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 67 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 68 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 69 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 70 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 71 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 72 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 73 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 74 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 75 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 76 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 77 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 78 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 79 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 80 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 81 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 82 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 83 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 84 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 85 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 86 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 87 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 88 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 89 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 90 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 91 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 92 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 93 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 94 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 95 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 96 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 97 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 98 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 99 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 100 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 101 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 102 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 103 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 104 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 105 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 106 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 107 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 108 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 109 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 110 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 111 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 112 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 113 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 114 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 115 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 116 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 117 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 118 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 119 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 120 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 121 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 122 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 123 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 124 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 125 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 126 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 127 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 128 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 129 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 130 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 131 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 132 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 133 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 134 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 135 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 136 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 137 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 138 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 139 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 140 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 141 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 142 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 143 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 144 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 145 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 146 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 147 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 148 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 149 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 150 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 151 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 152 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 153 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 154 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 155 ซับไทย

Hiyokko ตอนที่ 156 ซับไทย

Facebook Page
สถานะซีรี่ย์
กำลังโหลด...
close advertisement