baan-series.com
แทงบอล
ดูซีรี่ย์ L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 1-48 ซับไทย [ซีรี่ย์จีน] เข้าชม 9468

เรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงอำนาจสูงสุด สู่การเป็นมหาจอมเวทย์ (โนเบิล ลอร์ด) ของเหล่าจอมเวทย์วิญญาณ (ลอร์ด) ทั้ง 7 ในดินแดนที่มีชื่อว่า “โอดิน” อันประกอบด้วย 4 อาณาจักรใหญ่ ได้แก่…

ดิน – อาณาจักร Garcia (กว้างใหญ่และลึกลับที่สุด)

น้ำ – อาณาจักร Aslan

ลม – อาณาจักร Inde

ไฟ – อาณาจักร Foliaier

ทั้งนี้ มหากาพย์การผจญภัยได้เกิดขึ้นบนฉากหลังของสงครามระหว่างผู้วิเศษ ลอร์ด และสัตว์อสูร เมื่อเด็กหนุ่มไร้ประสบการณ์แต่แฝงไว้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่อย่าง Chen Xuedong (ฉีหลิง) ได้รับการชี้นำทางสู่การเดินทางอันน่าอัศจรรย์ ในหนทางการเป็นสาวกแห่งลอร์ด แต่กลับพบความจริงแห่งการคงอยู่ของบุคคลที่เชื่อว่าตายไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ สงครามแห่งเหล่าผู้วิเศษจึงอุบัติขึ้น ผู้แข็งแกร่งและมีไหวพริบที่สุดเท่านั้น จึงจะคู่ควรกับมหาจอมเวทย์เท่านั้นจริงหรือ? 

ตอนของ "L.O.R.D. Critical World (2019) สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 1-48 ซับไทย"

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 01 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 02 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 03 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 04 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 05 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 06 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 07 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 08 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 09 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 10 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 11 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 12 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 13 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 14 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 15 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 16 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 17 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 18 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 19 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 20 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 21 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 22 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 23 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 24 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 25 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 26 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 27 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 28 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 29 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 30 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 31 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 32 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 33 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 34 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 35 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 36 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 37 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 38 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 39 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 40 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 41 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 42 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 43 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 44 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 45 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 46 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 47 ซับไทย

L.O.R.D. Critical World สงคราม 7 จอมเวทย์ ตอนที่ 48 ซับไทย

Facebook Page
สถานะซีรี่ย์
กำลังโหลด...
close advertisement